EN

топло бг

Топлофикация София

http://www.toplo.bg

Доразвиване и надграждане на съществуващата към момента информационна система Tclient на Топлофикация София:

Подобряване цялостния процес по отчитане топломерите на клиентите:
- Събиране, обединяване, унифициране и обработка на информацията;
- Дялово разпределение;
- Издаване на документи;
- Др.

Автоматизация събирането на вземания чрез отразяване фазата на работния процес – извършва се чрез обаждане по телефона и посещение на адрес.

Обслужване на входящи обаждания от 0700:
CRM – събиране, съхраняване и анализиране на информация за потребителите и вътрешните процеси в дружеството;
- Въвеждане на стандарти за работа – управление на качеството;
- Статистика и анализи;
- Контрол върху процесите по дадената дейност;
- Подпомагане на операторите;
- Насочване дейността на операторите.